NEWROZ PİROZ BE

 NEWROZ PİROZ BE
  • Newroz, Demirci Kawa’nın yaktığı ateşle karanlıkları parçalayarak mazlumlara ışık olduğu andır.
  • Newroz, zalim Dehak zulmüne isyanın ve direnişin adıdır.
  • Newroz, mazlumların ayağa kalkıp köleliği reddettiği zamandır.
  • Newroz, ezilenlerin zalimlere karşı direniş bayrağını dalgalandırıp, isyan ateşini dağların  dorukların da tutuşturduğu görkemli bayramdır.
  • Newroz, zalimin zulmüne mazlumların başkaldırıp tarih yazdığı ter temiz bir sayfadır.
  • Newroz, egemenlere karşı mazlumların direniş savaşının başladığı ve günümüze kadar örgütlendiği yaşamdır.
  • Newroz, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, direnişin, mücadelenin insanlaştığı gündür.
  • Newroz, Kızıldere’de Mahir Çayan, darağacında Deniz Gezmiş, İşkence tezgâhında İbrahim Kaypakkaya, zindanlarda üç kibrit ateşinde  Mazlum Doğan’dır…

Demirci Kawa dan beri direnerek Newrozlaşan halklara selam olsun…

NEWROZ PİROZ BE

Kürtlerde newrozun Demirci Kawa Efsanesi’ne dayandığına inanılır. Fars mitolojisindeki Kawa günümüzden 2500 yıl öncesinde Zuhak (Bazı kaynaklara göre Dehak)adında Asurlu çok ama çok zalim bir kralın altında yaşayan Kawa adında bir demirci vardı. Bu kral tam bir canavardı ve efsaneye göre her iki omuzunda da birer yılan bulunuyordu. Her yıl bu iki yılanı beslemek için Kürtlerden iki genci sarayına kurban olarak getirtip aşçılarına bu iki çocuğu öldürtüp beyinlerini yılanlarına yemek olarak verdiriyordu. Aynı zamanda bu canavar kral ilkbaharın gelmesini de engelliyordu. En sonunda bu zulümden bıkan ve bir şeyler yapmak isteyen Armayel ve Garmayel adlı iki kişi kralın sarayına mutfağa aşçı olarak girmeyi başarırlar ve Kralın yılanlarını beslemek için beyinleri alınarak öldürülen çocuklardan sadece birini öldürüp diğerinin gizlice saraydan kaçmasına yardımcı olurlar[26]. Böylece ellerindeki bir insan beyni ile kestikleri bir koyunun beynini karıştırarak yılanlara vererek her yıl bir çocuğun kurtulmasını sağlamış olurlar. İşte bu kaçan kişilerin Kürtlerin ataları olduğuna inanılır ve bu kaçan çocuklar Kawa adlı demirci tarafından gizlice eğitilerek bir ordu haline getirilirler. Böylece Kawa’nın liderliğindeki bu ordu bir 20 Mart günü zalim kralın sarayına yürüyüşe geçer ve Kawa kralı çekiç darbeleri ile öldürmeyi başarır. Kawa etraftaki tüm tepelerde ateşler yakar ve yanındakilerle birlikte bu zaferi kutlarlar. Böylece Kürt halkı zalim kraldan kurtulmuş olur ve ertesi gün ilkbahar gelmiş olur.