Gençliğe Dair

 Gençliğe Dair

Geçmiş referanslarımızdan aldığımız teorik – pratik bilgi ve birikimlerimizi, milenyum çağımıza göre uyarlamak, uyarlamaktan ziyade yeniden tasarımlamak gerekmektedir. Günümüz gençliğini tam manası ile anlamak, buradan çıkacak sonuçlara göre Orta Doğu ve Dünya’nın birçok yerinde, toplumumuzun gençlik dâhil her kademesini etkileyerek ilerleyen olaylara dair teori ve bu teoriler üzerinden somut pratikler üretmek ilk adımımız olmalıdır.

Mevcut politik düzlemde var olan gençlik örgütlenmelerinin devletin açtığı sınırlar ve çerçeveler içerisinde demokratik kitle faaliyeti yürüttüğü bilinen bir gerçekliktir. 1980 darbesi sonrası pasif hale gelen politik örgütlenmeler ve gençlik kanatlarının 90’lı yıllardaki hareketlenmelerinden bu yana ortaya atılan gündelik pratikler yetersiz kalmaktadır. Toplumun temel yapı taşını oluşturan biz gençliğin gelecek nesil olduğu ve diğer nesillerin bir nevi pilotu olduğu somut bir gerçekliktir.

Yıllardır süre gelen çocuk gelin – işçi olayları, vakıflarda meydana gelen taciz ve tecavüzler, lise ve üniversitelerde ilerici düşünen ve ya düşünmeye meyilli, hakkını arayan, haksızlığa tepki gösteren devrimci öğrencilere uygulanan dayatmalar, baskılar, eğitim kurumlarından uzaklaştırılmaları – atılmaları, temel hak olan eşit, parasız, bilimsel, demokratik eğitimin verilmemesi, eğitimin tamamen sermayeye hizmet eder olması, üniversite öğrencilerine verilen maddi desteklerin yüksek faiz oranları ile mezuniyetleri sonrası geri alınması, KYK yurtlarında çamaşır yıkamaktan ütü yapmaya her ihtiyacın ücretli olması, gerici zihniyete hizmet ederek yaşayan ve bundan faydalanan öğretmenlerin, akademisyenlerin kadın – erkek ayırt etmeksizin öğrencilere taciz ve tecavüzlerde bulunması vb. birçok olay biz gençliğin geleceğini kendi elleri ile yaratması gerektiğini gösteriyor.

Günümüze, daha dünümüze bakarsak Ensar Vakıf’ından bu yana Adana’da gerçekleşen yurt yangınına kadar tacizci – tecavüzcü, katliamcı gerici zihniyetin durdurulması gerekmektedir.

Bütün bu anlattıklarımız ve daha fazlasına karşı kolektif alternatifler üretmek, bu alternatiflere yönelik somut adımlar atarak kazanım elde etmek için;

GELENEKTEN GELECEĞE GENÇLİK ÖZGÜRLÜK SAFLARINA!

BU ABLUKAYI DAĞITMAYA!

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın